Uzmanlık Alanları

35 yıldır ağırlıklı olarak travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi üzerine çalışıyor. Klinik çalışmaları, araştırmaları ve toplumsal haberdarlığı artırmaya yönelik çalışmalarında özellikle insan eli ile kasıtlı olarak oluşturulan travmalar, aile içi travmalar, ayrımcılık, homofobi ve ırkçılık konularında yoğunlaşmakta.

Bir diğer ilgi alanını cinsellik ve cinsel kimlik sorunları oluşturuyor. Kadınların cinsiyetleri nedeni ile maruz bırakıldıkları ayrımcılık, şiddet ve bu nedenle oluşan ruhsal sorunları konularına feminist bakış açısından yaklaşıyor.

Travma ve şiddete bağlı zorluklar

Cinsel sorunlar

Cinsel kimlik sorunları

Cinsel yönelim sorunları