Prof. Dr. Şahika Yüksel Kimdir?

İstanbul Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu.

Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı kurum bünyesindeki Psikososyal Travma Programı’nın (PSTP) kurucusudur.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin eski başkanı olup halen Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörüdür.

2013’te 41 yıl çalıştığı İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’dan ayrıldıktan sonra eğitim, klinik psikoterapi ve danışmanlık çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmekte.

Londra Psikiyatri Enstitüsünde Davranış Psikoterapisi eğitimi, Londra, Kadın Terapi Merkezi’nde feminist terapi eğitimi, Londra Grup Analizi Enstitüsü’nde grup tedavisi eğitimi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde misafir Öğretim Üyeliği gibi farklı merkezlerde ve farklı alanlarda eğitim ve klinik çalışmaları yapmıştır.

Akademik çalışmalarını farklı sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmaları ile bütünleştirmiştir; Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi ve CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği) kurucu üyesi olup halen onur kurulu üyesidir.
Avrupa Travmatik Çalışmalar Derneği (ESTSS) kurucu üyesi ve Uluslararası Travmatik Çalışmalar Derneği (ISTSS) üyesidir. 2003-2008 ISTSS Sosyal Politikalar ve İnsan Hakları Grubu Koordinatörü olarak görev yapmış; travma ve cinsellik konularında ulusal ve uluslararası birçok toplantının düzenlenmesinde yer almıştır. 1999’da Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 6. Avrupa Kongresi Başkanlığını üstlenmiştir.
Dünya Sağlık Örgütünün “Transgender” tanı başlığı altındaki ICD Uzlaşı Komitesinde yer alıyor.

35 yıldır ağırlıklı olarak travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi üzerine çalışıyor. Klinik çalışmaları, araştırmaları ve toplumsal haberdarlığı artırmaya yönelik çalışmalarında özellikle insan eli ile kasıtlı olarak oluşturulan travmalar, aile içi travmalar, ayrımcılık, homofobi ve ırkçılık konularında yoğunlaşmakta.

Bir diğer ilgi alanını cinsellik ve cinsel kimlik sorunları oluşturuyor. Kadınların cinsiyetleri nedeni ile maruz bırakıldıkları ayrımcılık, şiddet ve bu nedenle oluşan ruhsal sorunları konularına feminist bakış açısından yaklaşıyor.

Temel çalışma alanları: Aşağıda sayılan sorun alanlarında danışmanlık ve psikoterapi ve rapor düzenlenmesi

 1. Travma ve şiddete bağlı zorluklar
 2. Duygusal, fiziksel, cinsel şiddete maruz kalan kadınların ruhsal sorunları.
 3. Çocuklukta, ergenlikte veya erişkinlikte aile içi psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet yaşayan kişilerde gelişen ruhsal sorunlar. Travmatik deneyimlerin ardından kısa dönemde, ilk haftalarda, gelişen sorunlarda kriz değerlendirmesi, koruma ve yönlendirme, Travmatik deneyimlerden uzun zaman sonra gelişmiş olan Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Karmaşık Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon, Kaygılı Tekrarlayan Düşünceler, Bedensel nedenlerle açıklanamayan bayılmalar, ağrılar, yaygın bedensel şikayetler
 4. Sevgili, eski sevgili (date rape) cinsel saldırısı ardından gelişen ruhsal sorunlar.
 5. Deprem, ve diğer doğal afet veya iş, ev, trafik kazası ardından gelişen
  psikososyal zorlukların tedavisi.
 6. İşkence, tutsaklık, askerlik, çatışma ortamlarında bulunan kişilerin yaşadığı psikososyal sorunlar.
 7. Bir yakın kaybının ardından gelişen travmatik yasla ilgili durumlar.
 8. işlev kaybına neden olan hastalıklar nedeniyle gelişen sorunlar.
 9. Cinsel sorunlar
  • Eş, sevgili ilişkisinde iletişim zorluğu ve karar verme güçlüğü.
  • Kadın ve erkeklerde cinsel ilişki kurma ve sürdürme sorunları (cinsel isteksizlik, vaginismus, orgazm sorunları, kontrolsuz yineleyen cinsel yakınlık (sexual addiction), sanal seks bağımlılığı).
 10. Cinsel Kimlik sorunları
  • Cinsel yönelimi kendi cinsiyetine olan (gay, lezbiyen, biseksüel GLB) kişilerin sorunları
  • Ergenlik devresinde çocuklarının cinsel yönelimine ilişkin soruları olan ailelere danışmanlık
  • Cinsel yönelimleri nedeniyle toplumsal baskılar yaşayan kişilerin danışmanlık ve psikoterapi
 11. Cinsel Yönelim sorunları
  • Cinsiyet Kimliği –Transseksüelite/ Transgender erişkinler, ergenler ve ailelerine danışmanlık
  • Cinsiyet Dönüştürme sürecinde yaşanan sorunlarda tıbbı, psikolojik bilgilendirme danışmanlık, rapor

Yukarıda sayılan alanlarda çok sayıda yazısı bulunmaktadır. Kitapları:

– Yüksel S, Sercan M, Sezgin U, Gökalp P G (2005) Bir depremden sonra.. bir depremden önce… ADEPSTEP. IPS Iletisim Vakfı Yayinlari-9, Istanbul
– Yüksel Ş, Cindoğulu D. (2007) Kadın Cinselliği. 5. Dosyası CETAD,
– Yüksel Ş, Gülseren L, Başterzi A.D. (2013) Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı TPD 16.
– Yüksel Ş, Yetkin N (2013) Eşcinsellik CETAD .