Özgeçmiş

Şahika YÜKSEL’in Özgeçmişi

(Ruh sağlığı uzmanı, psikoterapist)

 

1964: İstanbul Kız Lisesi mezunu

1971: İstanbul Tıp Fakültesi mezunu

1972 (Mart): İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır.

1976 (Eylül): Alopecia Areata (60 Kişinin Kişilik Yapısı, Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Beyin Bioelektriktrositesi Açısından İncelenmesi)) isimli uzmanlık tezini vererek Nöropsikiyatri Uzmanı.

1978 (Ekim)- 1979 (Ocak): Londra Üniversitesine bağlı Middlesex Hastanesinde davranış psikoterapisi eğitimi.

1979 (Ocak)-1980 (Ocak): Londra, Institute of Psychiatry Experimental Psychopathology  bölümünde Davranış Psikoterapisi eğitimi görmüş ve aynı zamanda araştırma asistanı.

1979 (Ekim)-1980(Ocak): Londra, Grup Analizi Enstitüsünde grup deneyimi.

1980 (Şubat)-1982 (Kasım): İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Medikal Psikoloji ve Psikoterapi servisinde uzmanı.

1982 (Kasım): “Fobik Hastalıklarda iki Davranış Tedavisi Yönteminin Karşılaştırılması” adlı tezi sunarak, doçent.

1983 (Kasım)-1984 (Ocak): Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünde misafir Öğretim Üyesi.

1984 (Eylül-Aralık): Londra, Institute of Psychiatry, Deneysel Psikopatoloji Bölümünde Anksiyete Bozuklukları konusunda çalışılmıştır.

1984 (Kasım-Aralık) Londra, Women Therapy Center. Terapi çalışma grupları ve seminerlerine katılmıştır

1994 yılında İstanbul-Psikososyal Travma Birimi’ni kurmuş ve halen orada çalışmaktadır.

2001 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu. İstanbul (TTB Eğitim Kursu

2004 yılında Psikiyatri Uzmanlık Alanında Yeterlik Belgesi almıştır.

Temel çalışma alanları:

İlk çalışmalarını erişkin nevrozlarını psikoterapisi ve özellikle davranış psikoterapisi uygulamalarının Türkiye’de yerleştirilmesinde yoğunlaştırılmıştır. 1980 yılından itibaren ağırlıklı olarak travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi üzerine çalışmaktadır. Klinik çalışmaları, araştırmaları ve toplumsal haberdarlığı arttıran eğitim çalışmalarında özellikle insan eli ile kasıtlı olarak oluşturulan, aile içi ve aile dışı, travmalar konularında yoğunlaşmıştır.  Bir diğer ilgi alanı cinsellik ve cinsel kimlik sorunları oluşturmaktadır. Aynı zamanda, kadınların cinsiyetleri nedeni ile yaşadıkları ayrımcılık ve bu nedenle bağlantılı ruhsal sorunlar konularında feminist bakış açısını araştırmalarında vurgulamaktadır.

Yukarıdaki sayılan alanlarda sürdürdüğü çalışmalarını akademik çevreler dışında halka yönelik toplantılarla da sürdürmektedir. 2013 yılında İstanbul Üniversitesinden ayrılmış olup özel çalışmaktadır. 2013 yılından itibaren eğitim ve araştırma faaliyetlerinde farklı kuruluşlarda da sürdürmektedir.

 

İdari görevler- Meslek Dernekleri:    

 • Morçatı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TIHV) kurucu üyesi
 • 1990-1994 yılları arasında TIHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Temsilcisi olarak görev yapmıştır. . Halen Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve TIHV danışmanıdır,
 • 1992 Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği kurucu Üyesi
 • 1992-2001 yılları arasında European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS) Yönetim Kurulu üyesi
 • 2001-2004 yılları arasında International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) yönetim kurulu üyesi
 • 1998-2001 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı
 • 1997-2003 TPD onur kurulu üyesi
 • 1998 CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi, Araştırma Derneği) Kurucu üyesi ve (1998-2002) Yönetim Kurulu üyesi
 • 2002- 2018 (halen) CETAD Onur Kurulu üyesi
 • 2003-2005 TPD MYK üyesi
 • 2005-2007 TPD Genel Başkanı

 

Düzenlenmesinde yer aldığı bazı ulusal ve uluslararası  toplantılar:

 • 1997Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 5. Avrupa Kongresi Başkanlığını (5th ECOTS) düzenleme kurulu üyesi Maastrich- Hollanda,
 • 1999 yılında yapılan Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 6. Avrupa Kongresi Başkanlığını (6th ECOTS) yapmıştır,
 • 2001 Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 7. Avrupa Kongresi Başkanlığını (7h ECOTS) düzenleme kurulu üyesi Edinbourgh-Iskoçya,
 • 2003 Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 8. Avrupa Kongresi Başkanlığını (8h ECOTS) düzenleme kurulu üyesi Berlin-Almanya,
 • 2001 37.Ulusal Psikiyatri Kongre Başkanı,
 • Deutsch-Turkischer Psychiatri Kongress  düzenleme kurulu üyesi,
 • 2004 Norvegian Medical Association,Turkish Medical Associaton, Turkish Human Rights Foundation. Human Rights Perspectives of Trumatisation, Humuliation, Shame, Loss and Grief. Toplantı kordinatörü,
 • 2004 Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi: Farklı Yüzleriyle Cinsellik Kongre Sekreteri ,
 • 2004 ISTSS New Orleans Annual Meeting program komitesi ,
 • 2004: The III. Psychological Trauma Meeting, Psychological Health -after Natural Disasters; Prevention, Treatment ve Organization . Istanbul Kongre sekreteri,
 • 2006-2009-2011-20014 Ruhsal Travma Kongresi Eşbaşkanları
 • 2003-2009 ISTSS Social Policy and Human Rights grubu koordinatörü
 • WPATH (Word Professional Association of Transgender Health) dernek üyesi
 • 2000 International Association of Forensic Psychotherapy  dernek üyesi,
 • 2003 International Academia of Sex Research dernek üyesi,
 • 2015 EPATH (European Professional Association of Transgender Health) Derneği Kurucu üyesi
 • 2000, 2014, 2016 Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongreleri Düzenleme Kurulu üyesi
 • 2018 Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 20. Yıl Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu üyesi

Proje-Araştırma

2000-2002 ADAPSTEP: Adapazarı Deprem Sonrası Psikososyal Sorunları Tarama ve Tedavi Projesi”  başkanı

Tez: Öğretim üyesi olarak psikiyatri, İÜ Kadın Araştırmaları Enstitüsü ve Adli-Tıp Enstitüsü yüksek lisans eğitiminde çok sayıda tez danışmanlığı yapmıştır.  2013 yılından sonra eğitim çalışmalarını (Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Cinsel Eğitim, Tedavi, Araştırma Derneği (CETAD), İlişki Psikoterapileri Enstitüsü (IPS), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TIHV) gibi farklı kurumlarda sürdürmektedir.

 

Saha Değerlendirme – Rapor

 • Ümraniye Çöplük Patlaması Sonrası Gözlenen Travmatik Sorunlar 1999 (Dr. Mine Bezci Özkan Uzmanlık Tez Çalışması)
 • Antakya-Reyhanlı Bombalama Sonrası Değerlendirme 21-22, mayıs, 2013 (Dr. Hamid Boztaş ile birlikte)
 • Kadına Yönelik şiddeti Önleme  görev Grubu Raporu. (Dr. Gülseren L, Dr. Başterzi A.D. ile birlikte)
 • 10 Ekim Ankara Patlaması TTB uzman raporu (Dr. Zerrin Agoglu ile birlikte)
 • 10 Ekim Ankara Patlaması ardı Psikososyal Dayanışma kurulu raporu (Türkiye Psikiyatri Derneği, MYK, 10 Ekim 2015’de 100’ü aşkın insanımızın ölümüyle sonuçlanan Ankara Katliamı etkisiyle ruhsal travma yaşayan insanlarımıza yönelik olarak gönüllü meslektaşlarımızın vereceği psikososyal hizmetlerinin eşgüdümü ve örgütlenmesi işlerini yürütmek üzere Psikososyal Dayanışma Yürütme Kurulu kurulmuştur. (Feyza Çelik, Hamid Boztaş, Meram Saka, Mustafa Sercan kurulun üyeleri).

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’nda 2013 yılına kadar tıp öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencileri,  Kadın Araştırmaları Merkezinde, Adli Tıp Enstitüsünde ders vermiş ve  çok sayıda uzmanlık tezine danışmanlığı yapmıştır).

 

İstanbul Üniversitesi Dışında Ders verdiği kurumlar:

 • CETAD: 1998-2016 eğitim ve SV

Dersler :

 1. Cinsel Yönelim
 2. Cinsiyet Huzursuzluğu ve Transgender
 3. Cinsel Travmalar
 4. LGB kişilerle çalışmak, tedavi anlayışı
 5. Cinsel Travma deneyimleri ve Cinsel sorunların tedavisi
 6. Cinsel Davranış Çeşitleri
 7. Cinsellik ve Etik
 8. Sanal Cinsellik
 • Bilgi Üniversitesi 2011-2014 Travma supervizyon 20 saat İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Travma Çalışmaları  Sertifika Programı

Ders  Cinsiyet Rollerine Bağlı Çıkan Şiddet , cinsiyetçi şiddete müdahale yolları (Yüksel Ş. 20 hours Supervision. ITSP- Istanbul (International Trauma Supervised Clinical Training) Traumatic  Studies Certificate Program. Nov-March 2013

 • İstanbul İlişki Psikoterapileri Enstitüsü (2009-2018)

Dersler:

 1. Aile içi şiddet ve Müdahale Yolları (12 saat)
 2. Çiftler ve Ailelerle Cinsel Kimlik & Cinsiyete Yönelime Özgü Sorunlarla Çalışma (4 saat)

Bazı Kurslar:

 • Yüksel Ş(2002)  Psychological Dimensions of Rape and Sexual Abuse  and writing forensic report Forensic Science Training for the  Jandarma project  The British Council Multidisipline Seminer 10-11th, Jan, 2002 Istanbul
 • How do we intervene to traumatized women in clinical practice (master class)  12.ECOTS, 2-5th June, 2011Vienna, Austria
 • Yüksel Ş. Workgroup Preparatory Meeting for a Guide on Coping with Ongoing Social Traumas. Diyarbakır/ Turkey on 18-19 Dec  2010 ve 7-9 2012
 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı :  Diyarbakır TİHV 8.mart.2014 Bakım verenlerin Bakımı projesi kapsamında  1-Klinik pratikte şiddete maruz kalan kadınların yeniden kuvvetlenmesi, 2- travma odaklı tedavi , 3- LGBT ve ayrımcılık travma
 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı :  Haziran-Ekim 2015 Diyarbakır  Ezidi Mültecileri Çalışması projesi kapsamında; 1- cinsiyetçilik ve cinsel şiddet , 2- Cinsel Travmaların varlığında bireysel ve grup çalışması ( 14 saat), 2- SV (8 saat)

 

Kitap ve  Dosyaları:

Yüksel S, Sercan M, Sezgin U, Gökalp P G ( 2005) Bir depremden sonra.. bir depremden önce… ADEPSTEP. IPS Iletisim Vakfi Yayinlari-9,  Istanbul    (extended summary) After an earthquake… before another… An experience of a psychological aid project: ADEPSTEP (The Psychological Support and Treatment Project for the Psychological Problems Caused by the Earthquake in Emirdag/Adapazari)  (extended eng summary)

-Yüksel Ş, Cindoğulu D. (2007). Kadın Cinselliği. 5. Dosya. CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi, Araştırma Derneği) İstanbul

– Yüksel Ş, Gülseren L, Başterzi A.D. (2013) Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı  TPD 16.

– Yüksel Ş, Yetkin N (2013) Eşcinsellik CETAD. Bilgilendirme Dosyası 10. www.cetad.org.tr

– Yüksel Ş, Başterzi AD (2018) Kitlesel şiddet ve toplumsal travmalar sonrası ruhsal müdahale, Psikiyatride Güncel C.8 sayı 1 editör

 

Ödüller:

1- Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Başarı Ödülü: Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Başarı Ödüllü 2014  Sağlıkta Örnek İnsan Ödülü, Kadın ve Çocuk İstismarı çalışmaları nedeniyle

2- İstanbul Tabip Odası tarafından mesleğinde araştırma, çalışma ve hizmetleriyle üstün nitelikleriyle sahip hekimleri desteklemek, kamuoyuna duyurmak ve hekim topluluğunun değer bilirliğini ifade etmek amacıyla her yıl 14 Mart tıp haftası etkinlikleri çerçevesinde verilen 2016 Tıp Hizmet Ödülü, bu yıl travmalar, sosyal/ psikososyal ayrımcılık, homofobi ve ırkçılık konularındaki çalışmalarının, yanı sıra ülkemizde insan hakları savunuculuğu, cinsiyet ayrımcılığı mücadelesinde ulusal ve uluslararası alanda öncülük eden hizmet, katkı ve bilimsel çalışmaları nedeniyle